Ελληνικά Γράμματα A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε.

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. η οποία σήμερα βρίσκεται υπό εκκαθάριση, είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη ΑΕ και επί πολλά έτη αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους ελληνικούς εκδοτικούς οίκους με μεγάλη δραστηριότητα στην έκδοση σχολικών και πανεπιστημιακών βιβλίων καθώς και στην επιμέλεια και έκδοση βιβλίων διακεκριμένων ελλήνων και ξένων συγγραφέων.