Ελληνικά Γράμματα A.E.

Οικονομικές καταστάσεις

 

Προσκλήσεις - Ανακοινώσεις

Ισολογισμός Μετασχηματισμού (30.6.2014) 31/10/2014 - Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ΔΟΛ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ
Ισολογισμός 30.6.2014 (Δ’ περίοδος εκκαθάρισης)
Οικονομικές Καταστάσεις 30.6.2014
30.6.2014 Έκθεση Διαχείρισης Εκκαθαριστών 1.10.2013 - 30.6.2014
30.9.2013 (Γ’ περίοδος εκκαθάρισης)
30.9.2012 (Β’ περίοδος εκκαθάρισης)
30.9.2011 (Α’ περίοδος εκκαθάρισης)
Ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης 30.9.2010